De belevingsoverall voor het uitvoeren van verpleegkundige vaardigheden in plaats van op poppen en fantomen

B-overall is er trots op, in 2017, een belevingsoverall voor verpleegkundige vaardigheden, te hebben ontwikkeld. In plaats van te oefenen en te toetsen op oefenpoppen en fantomen, wordt B-overall als een overall aangetrokken. In deze overall zijn applicaties verwerkt waarop diverse verpleegkundige vaardigheden kunnen worden uitgevoerd.

Leren met B-overall is leren in een setting die de realiteit grotendeels benaderd. Door te oefenen met een collega die B-overall draagt of zelf ervaren als cliënt die B-overall draagt. Training van professionele gedrags- en houdingsaspecten in relatie tot normen en waarden. Vanuit de bril als zorgverlener en zorgontvanger.

Met B-overall heb je de mogelijkheid om de kloof tussen de theorie en de praktijk te verkleinen. Wij zijn er van overtuigd dat, met B-overall, (toekomstige) medewerkers zich beter kunnen voorbereiden op de eisen die aan hen worden gesteld in de zorg voor de cliënt.

Wat maakt B-overall uniek?

U kunt:

  • Toetsing beter laten aansluiten bij de praktijk
  • Belevingsgerichte zorg in een praktijkoefensituatie integreren
  • De kloof tussen theorie en praktijk verkleinen
  • Cliëntsituaties simuleren
  • Deelnemers bewuster maken van eigen handelen
  • Deelnemers cliëntsituaties laten ervaren
  • Vaardigheden aan de cliënt uitleggen
  • Mogelijkheid tot instructie voor mantelzorgers

Wil je geïnformeerd worden over de mogelijkheden van B-overall, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

B-overall® is een geregistreerd merk.

error: Content is protected !!