De belevingsoverall voor het uitvoeren van verpleegkundige vaardigheden in plaats van op poppen en fantomen

B-overall is er trots op, in 2017, een belevingsoverall voor verpleegkundige vaardigheden, te hebben ontwikkeld. In plaats van te oefenen en te toetsen op oefenpoppen en fantomen, wordt de belevingsoverall van B-overall als een overall aangetrokken. In deze overall zijn applicaties verwerkt waarop diverse verpleegkundige vaardigheden kunnen worden uitgevoerd.

Leren met de belevingsoverall van B-overall is leren in een setting die de realiteit grotendeels benaderd. Door te oefenen met een collega die de belevingsoverall draagt of zelf ervaren als cliënt als je de belevingsoverall draagt. Training van professionele gedrags- en houdingsaspecten in relatie tot normen en waarden. Vanuit de bril als zorgverlener en zorgontvanger.

Met de producten van B-overall heb je de mogelijkheid om de kloof tussen de theorie en de praktijk te verkleinen. Wij zijn er van overtuigd dat, met de producten van B-overall, (toekomstige) medewerkers zich beter kunnen voorbereiden op de eisen die aan hen worden gesteld in de zorg voor de cliënt.

Wat maakt de belevingsoverall van B-overall uniek?

U kunt:

  • Toetsing beter laten aansluiten bij de praktijk
  • Belevingsgerichte zorg in een praktijkoefensituatie integreren
  • De kloof tussen theorie en praktijk verkleinen
  • Cliëntsituaties simuleren
  • Deelnemers bewuster maken van eigen handelen
  • Deelnemers cliëntsituaties laten ervaren
  • Vaardigheden aan de cliënt uitleggen
  • Mogelijkheid tot instructie voor mantelzorgers

Wil je geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de producten  van B-overall, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

B-overall® is een geregistreerd merk.

error: Content is protected !!